top of page
Image by engin akyurt
Bipolar

Bipolar bozukluk “manik depresyon” adı ile de bilinmektedir

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

Terapi seansı
Anksiyete

Anksiyete bozuklukları en sık görülen duygusal bozukluklardır

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

İnsomnia

Insomnia, uykuya başlayamama ve/veya uykuyu sürdürememe olarak tanımlanır.

Couch üzerinde Man Düşünme
Şizofreni

Şizofreni, nüfusun yüzde birinden fazlasını etkileyen kronik bir beyin hastalığıdır.

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

Image by youssef naddam
Image by Fernando @cferdo
Depresyon

Depresyon düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı olumsuz yönde etkileyen ciddi bir hastalıktır. 

uzak Çift
Aile içi Şiddet

Aile içi şiddet her kültürde, ülkede ve yaş grubunda olabilir.

Korku ve Fobiler

“Korku” gerçek bir tehlikeye karşı oluşan normal bir tepkidir.

Image by Priscilla Du Preez
Yaşlılarda Akıl Sağlığı

Çalışmalar, yaşlıların bazı akıl ve ruh hastalıkları ve komplikasyonları açısından gençlerden daha fazla risk altında olduklarını ortaya koymuştur.

mutlu çift
Psikoloğun Ofisi
Obsesif Bozukluklar

OKB kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür ve herhangi bir coğrafi, etnik veya ekonomik sınır tanımaz.

Image by Anthony Tran
Panik Atak

Panik bozukluklar aniden ortaya çıkan yoğun bir korku ve sıkıntı dönemidir.

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları daha çok 12 ile 35 yaş arası kadınlarda olmak üzere milyonlarca kişiyi etkilemektedir.

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

Image by Tamas Pap
Mevsimsel Depresyon

Mevsimsel depresyonun toplumda % 5 - 6 oranında bir sıklıkta görüldüğü tahmin edilmektedir

Hardal Renkli Şal
Image by Külli Kittus
Posttravmatik Stres
Bozukluğu

Posttravmatik Stres Bozukluğu semptomları çok özel ve belirli olmasına rağmen sıklıkla yanlış anlaşılıp yanlış teşhis konulmaktadır.

Image by Jaroslav Devia
Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığının en önemli zararı zehirlenmeler ve bunun sonucu olarak ölümdür.

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

bottom of page