top of page
Çalışma Alanlarım
  • Bireysel Terapi
  • Yetişkin Terapisi
  • Depresyon Çözümleri
  • Online Terapi
  • Madde Bağımlılığı

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

h4.png
h7.png
Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, bir terapist ile hasta arasındaki ilişkiyi içeren bir tedavidir. Çok çeşitli zihin hastalıkları ve duygusal bozuklukların tedavisinde kullanılabilmektedir. Psikoterapinin amacı, hastanın yaşamını daha iyi sürdürebilmesi için engelleyici veya rahatsızlık verici semptomların kontrol altına alınması ya da yok edilmesidir. Terapi aynı zamanda kendini sağlıklı ve iyileşiyor duygusunun oluşturulmasına da yardımcı olur.

Psikoterapinin yardımcı olduğu rahatsızlıklar arasında günlük hayatın sıkıntıları ile başa çıkma sorunları, travmanın yarattığı darbeler, tıbbi hastalıklar, çok sevilen birilerinin ölümü gibi kayıplar sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar ya da depresyon veya yeme bozuklukları gibi belirli zihinsel hastalıklar bulunmaktadır.

Psikoterapi, psikiyatristler ve diğer akıl ve sinir sağlığı uzmanları tarafından verilebilmektedir.

Genel nüfusta yaklaşık olarak her beş kişiden birisi hayatlarının herhangi bir döneminde tedaviye ihtiyaç duyacak psikolojik bir rahatsızlık yaşayacaktır. Zihin hastalıkları ya da duygusal rahatsızlıklar ayırım yapmaz. Her yaştan, her etnik kökenden, her sosyo-ekonomik düzeyden kadın ve erkekleri etkilemektedir. Bu rahatsızlıklar insanların hissetme, düşünme ve davranış biçimlerini bozmaktadır. İşlerindeki ve okullarındaki görevlerini yapmalarını engellemekte, arkadaşları ve aileleriyle ilişkilerini etkilemektedir.

Terapi seansları

Tedavinin hedefleri ve ne kadar sıklıkta ve ne kadar süreyle görüşüleceği konusundaki düzenlemeler hasta ve terapist tarafından birlikte kararlaştırılmaktadır. Seansların çoğu 40-45 dakika sürmektedir. Psikoterapi acil sorunlarla ilgilenmek için kısa süreli veya daha karmaşık ve kronik sorunlar için uzun süreli olabilir. Terapi bireysel terapi, aile terapisi, çift terapisi veya grup terapisi olarak çocuklar, gençler ve yetişkinlere uygulanabilir. Psikoterapiye ek olarak ilaç tedavisi kullanılabilir ve hatta bazı rahatsızlıklar için birleşik tedavi herhangi bir tek tedaviden daha yararlı olmaktadır. Bunun kararını konsültasyonu yapan terapist ve de hasta verirler. Psikoterapinin temel gerekliliği mahremiyettir. Ayrıca hastalar her ne kadar kişisel özel duygularını ve düşüncelerini paylaşıyor olsalar da bir terapist ile çok yakın özel fiziksel temas asla uygun değildir, kabul edilemez ve yararlı olmaz.

Psikoterapi Faydalı mıdır?

Araştırmalar psikoterapi gören hastaların çoğunluğunun semptomlarının iyileştiğini ve hayatlarını daha iyi sürdürebildiklerini göstermektedirler. Psikoterapinin duygularda ve davranışlarda iyileşme düzelme sağladığı ve beyin ve vücutta olumlu değişikliklerle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Elde edilen faydaların arasında daha kısa süren hastalık günleri, daha az engellilik hali, daha az tıbbi sorunlar ve daha çok iş ve mesleki istikrar da bulunmaktadır.

Zihinsel bozuklukları tedavi etmemenin faturası daha fazla kişisel acı ve ızdırap, madde bağımlılığı, düşük iş performansı, aile ile ve arkadaşlarla bozuk iliişkiler veya intiharla ölüm olarak karşımıza çıkabilir.

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

Screenshot_2.png
h3.png
Psikoterapi Türleri

Psikiyatristler çok çeşitli terapi türleri kullanmaktadırlar. Terapinin türünün seçimi hastanın rahatsızlığının özelliğine ve şartlarına, ve hastanın tercihine bağlıdır.

Yaygın olarak kullanılan terapi türlerinin arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Bilişsel Davranışçı Terapi, hastanın zarar veren ve faydasız düşünce ve davranış biçimlerini tanımasına ve değiştirmesine, yerlerine daha doğru düşünceler ve daha işlevsel davranışlar koymasına yardımcı olur. Sıklıkla “gerçek dünya”da yeni becerileri kullanmayı ve uygulamayı içermektedir.

Kişilerarası(Interpersonal) Psikoterapi, çözümlenememiş aşılamamış kederler ve acılar, sosyal hayatta veya iş hayatındaki rollerde değişiklikler, önem arzeden kişilerle yaşanan çatışmalar ve diğer insanlarla ilişkili sıkıntılar gibi altta yatan kişilerarası zor sorunları tanımlamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak üzere kullanılır.

Psikodinamik terapi'nin temelinde insanın davranışsal ve zihinsel sağlığının ve esenliğinin çocukluk çağındaki ilişkileri ve deneyimlerinden, psikolojik çatışmalarından, sıklıkla kişinin farkında olmadığı verimsiz veya uygunsuz tekrarlayıcı düşüncelerden ya da duygulardan etkilendiği düşüncesi yatmaktadır. Bu terapi, insanın kendi hayatının sorumluluğunu tüm yönleriyle eline alabilmesi amacıyla kendini tamamıyla anlayabilmesi ve eski davranış ve düşünce modellerini değiştirebilmesi için terapistle birlikte yakın bir çalışma ve işbirliğini kullanır.

Psikanaliz, psikodinamik terapinin daha yoğun bir biçimidir ve seanslar haftada 3 veya daha fazla olmaktadır.

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

Psikoterapistini Seçmek

Psikiyatristler, psikologlar ve bazı diğer sosyal görevliler psikoterapi konusunda uzmanlaşmış ve eğitim almış olabilirler. Ancak sadece psikiyatristler tıp eğitimi almışlardır ve ilaç reçetesi yazma yetkisine sahiptirler. Psikiyatristler özellikle geniş bir yelpazede duygusal ve davranışsal rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmek için uzmanlık eğitimi almış tıp doktorlarıdır. Zihin, beyin ve vücut hakkında ve bunların birbirleri ile etkileşimleri hakkında tüm bilgilere sahip olmaları nedeni ile duygusal rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi hakkında mükemmel bir uzmanlıkları bulunmaktadır. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve bunların her ikisinin birlikte kullanımı hakkında eğitim almışlardır. Hastanın, birlikte iyi bir uyum içinde çalışabileceği bir psikiyatrist bulması çok önemlidir.

bağdat caddesi psikiyatrist psikiyatr

h9.png
bottom of page